:: ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี::

 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี...
แนะนำวิทยาลัย ไทย / Eng
VTR แนะนำวิทยาลัย
โครงสร้างวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย
กลุ่มภารกิจด้าน
ดำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านบริการ
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา
กลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ
กลุ่มภารกิจด้านวิจัย
และพัฒนาวิชาการ
กลุ่มกลุ่มภาระกิจ
ด้านยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ค้นหาผลงานวิจัย
ค้นหาผลงานวิชาการ
ข้อมูลนักศึกษา ศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
   
   
   
 
 
   
   
       The Joanna Briggs
       EBN Online
     The Cochrane Library
    ThaiLIS - Thai Library Integrated System

 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

 

 

 
 

ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สถาบันพระบรมราชชนก
วพบ.พระพุทธบาท สระบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.ชลบุรี
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช ราชบุรี
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี
วสส.ชลบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
ว.เทคโนโลยีฯ นนทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
ทบวงมหาวิทยาลัย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
18/64 ถ.เทศบาล 4 ต ปากเพรียว อ เมือง จ สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-211948 โทรสาร 036-222480 E-mail : bcnsrb@pi.ac.th